En robot med markeringsbehov

– Denne banemerkingsroboten er vi så fornøyde med at vi nominerte den til fjorårets innovasjonspris i kommunen, sier Per Kristiansen. Han er avdelingsleder for drift og vedlikehold i Park og idrett i Nordre Follo kommune. Det var ikke TinyLineMarker® som vant, men akkurat det legger ingen demper på entusiasmen hos Kristiansen og fagarbeider Kjetil Andresen når de forklarer hvilken nytte de har av «malingsprøyta på hjul», som Andresen kaller den batteridrevne maskinen.

Det er tidsbesparelse og nøyaktighet som gjør banemannskapene spesielt fornøyde, og brukerne har også bemerket hvor nøyaktig rette linjer banene har fått etter at roboten ble tatt i bruk.

Programmert malingsprøyte
Kjetil Andresen forklarer hvordan han bruker roboten. Først velger han hvilken av de utskiftbare dysene roboten skal bruke, og setter inn den som passer til jobben. Så bestemmer han hvilken mengde maling som skal brukes, og setter inn boksen med vannbasert maling. Deretter er det bare å velge det programmet som på forhånd er lagt inn i robotens «hjerne», og sette i gang: – Ved oppmerking av en fotballbane begynner vi som regel i et hjørne. Deretter klarer maskinen seg selv, og vi kan finne på andre småting mens vi bare holder roboten under oppsikt i de om lag 20 minuttene det tar før den har fullført jobben. Da gis det et pipesignal i det medfølgende nettbrettet. Dersom det er flere baner ved siden av hverandre, kan roboten selv bevege seg til nabobanen, men oppsyn er viktig, for det kan være gjen- glemte gjenstander eller annet som står i veien og må fjernes.

Nøyaktig reprise
Første gang en bane skal merkes, blir ruten registrert og lagret som program i roboten. Det innebærer at merkingen deretter blir nøyaktig lik. I og med at oppmerkingen er utført med miljøvennlig, vannbasert maling, må den gjentas ganske ofte, særlig etter episoder med nedbør. Banene i Nordre Follo kommune får fornyet merking hver uke, og før kamper, som for Kolbotn fotballs hjemmekamper, blir banen alltid merket: – Det er en stor fordel å slippe å lete fram gamle merker, sier avdelingsleder Kristiansen.

Når det gjelder batterikapasitet, kan en robot med fulladet batteri arbeide sammenhengende i minst fem timer, og da er det uansett tid for en pause for mannskapene. – Etter bruk kjører jeg et rensepro- gram slik at det ikke blir stående maling i roboten, og brukte dyser og slanger blir lagt i vann til neste gang de skal brukes, påpeker Andresen.

Sanntids kinematikk
Roar Bjerke hos forhandleren Vanning AS forklarer at roboten ikke er avhengig av en basestasjon: – TinyLineMarker® bruker ikke basestasjon, men RTK-nettverk (sanntids kinematikk). Det er en onlinetjeneste man abonnerer på. Vår erfaring tilsier at de to metodene gir sam- me resultat når det gjelder nøyaktighet og presisjon. Men bruk av RTK er lettere for brukeren fordi den fungerer umiddel- bart. Forventet nøyaktighet er 2-3 cm, men det kan variere noe fra land til land.

Et korreksjonssignal via RTK er nødvendig for å oppnå høyeste presisjon. Både nettbrettet og roboten er utstyrt med mobilnettverkskort, noe som krever betaling av årlig avgift. Størrelsen på disse avgiftene kan variere mellom landene. Kristiansen og Andresen forteller at dersom det oppstår problemer med programvaren i roboten, er det bare å ringe til en dansk servicetelefon, som har tilgang til SIM-kortet. – Hvis problemet er programvarerelatert, vil roboten normalt bli reparert og operativ innen minutter etter at teknikerne har sett på oppgaven, sier Roar Bjerke.

I midten av november er banemerkingssesongen over, men roboten fikk en liten luftetur for fotografering sammen med avde- lingsleder Per Kristiansen (t.v.) og fagarbeider Kjetil Andresen i Park og idrett i Nordre Follo kommune. Foto: Ole Billing Hansen

 

På tre hjul blir strekene rette
Brosjyrematerialet fra Vanning AS forklarer også hvorfor roboten er utstyrt med tre og ikke fire hjul: Teknisk sett vil en enhet med fire hjul på ujevnt underlag bare røre bakken med tre hjul. Hvis ett av hjulene som ikke berører bakken, er et drivhjul, vil roboten begynne å snu eller bare ikke bevege seg. Med tre hjul vil alle hjulene alltid ha kontakt med bakken, og roboten kan bevege seg jevnt, også på ujevne og glatte overflater. Merkingsroboten finnes i to utgaver. De to baneansvarlige i Nordre Follo anbefaler den største, for deres erfaring er at den minste har så små hjul at den hadde problemer med å ta seg fram når det var ujevnheter i underlaget.

Flere bruksmuligheter
Banemerkingsroboten merker ulike dekker, som naturgras, kunstgress, grus og asfalt. Den kan for eksempel brukes til å merke skillene på parkeringsplasser eller tegne opp streker til leker og aktivitet i skolegårder. Den kan også programmeres til å tegne logoer og figurer. I slike tilfeller er det selvsagt viktig at oppmerkingen blir lik fra gang til gang. Andresen har flere ideer til bruk: – Hvorfor ikke bruke roboten til å tegne opp løyper i barnehager? Vi kan gjøre det én gang og lagre programmet slik at vi kan gjenta markeringen igjen når det måtte være behov.

Kontakt oss for å få råd og veiledning


Vi hjelper deg med å velge modellen som passer til din bruk. Hvis du er interessert i å finne ut mer om roboten og hvilken forskjell den kan utgjøre for deg, kan du gjerne kontakte oss for å ta en uforpliktende prat.

Kontakt oss